Tuberkulos

Vaccination mot tuberkulos

BCG-vaccination till barn som löper ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta - september 2019

Vaccination av vissa riskgrupper - Rutin infektionsmottagningen

Komplettering av vaccination hos tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar

Handläggning av provsvar vid hälsoundersökning 

BCG-vaccination av nyfödda från högriskländer 

BCG-vaccination - Folkhälsomyndigheten

Högriskländer avseende tuberkulos och hepatit B - Folkhälsomyndigheten

Preventiva insatser

Preventiva insatser mot tuberkulos - Folkhälsomyndigheten