Frågor och svar

Frågor och svar om vårdhygien.

 • Den arbetsdräkt du får av arbetsgivaren får bara användas i arbetet, ingen annan stans.
 • Byt arbetskläder dagligen eller oftare vid behov (t.ex. om de blivit våta eller smutsiga).
 • Du får inte kombinera arbetskläder med privata kläder. Undantag är underkläder, strumpor, huvudduk och kortärmad ren tröja under arbetsdräkten.

 • Arbetsklädernas ärmar ska sluta ovanför armbågen för att du ska kunna desinfektera händerna på rätt sätt och minska risken för smittspridning via kläderna.
 • Långärmad arbetsdräkt, till exempel kofta/jacka, får inte användas i patientnära vårdarbete.

 • Du får ha på dig en värmande väst om den är knäppt och kortärmad. 
 • Du kan använda en engångsfrysjacka som du byter efter varje arbetspass.
 • Vid administrativt arbete kan du använda långärmade kläder men de måste tas av vid patientnära vård.

Du som arbetar i vårdverksamheten i ett administrativt syfte, även om du inte arbetar vårdnära, ska följa regler för klädsel och handhygien likt övrig personal. Det gäller till exempel dig som vårdadministratör eller vårdpersonal som har en administrativ dag.

Att följa reglerna är viktigt eftersom du rör dig i en vårdmiljö där smittämnen finns och för att patienter ska se att du arbetar inom vården och inte är en patient.

 • Före och efter patientkontakt.
 • Före rent arbete och efter orent arbete.
 • Före och efter användning av handskar.

 • När händerna är smutsiga eller kan antas vara smutsiga
 • Vid vård av patient med konstaterad eller misstänkt magsjuka.

OBS! Händerna ska vara torra innan handdesinfektion används.

Du kan använda halsband om det inte hänger ner i arbetsfältet. Underarmar och händer ska hållas fria från smycken och dylikt. Det gäller till exempel armbandsur, ringar, armband, lösnaglar, nagellack, bandage, tejp, förband och stödskenor. Det här behövs för att kunna desinficera händer och underarmar på ett korrekt sätt.

Behöver du ta pulsen på en patient eller räkna andningsfrekvensen ska du använda den klocka som finns i det vårdrum du är i.

 • Byt arbetskläder varje dag.
 • Byt när kläderna blivit förorenade/smutsiga/blöta under arbetspasset.
 • Skydda kläderna med ett engångsförkläde vid risk för kontamination/förorening.

Har du hudproblem ska du prata med din chef som hjälper dig med vad du behöver göra. Sår på händerna och/eller underarmarna ökar risken för smittspridning (både till patienter och till dig med skadad hud). Det är inte tillåtet att ha tejp, plåster eller förband på händer och underarmar som ska vara fria från främmande material.

Du ska inte arbeta patientnära när du har:

 • handeksem
 • infekterade sår
 • färska och djupa sår på händerna
 • nagelbandsinfektioner eller dylikt

Du kan bära örhängen och andra smycken om de inte hänger ner i arbetsfältet.

En oläkt eller infekterad piercing kan utgöra en risk både för den som bär en piercing och för patienterna. Vid infektioner i anslutning till piercing måste individuell bedömning göras i varje enskilt fall. Kontakta din chef för diskussion.

Vissa verksamheter kan ha speciella regler om smycken inkl. piercing.

 

Arm/handskena får inte användas i patientnära vård. För korrekt handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material.

Du får inte heller ha tejp, plåster eller förband på händer/underarmar.

För korrekt handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material. Det gäller även alla typer av nagellack, som utgör en risk för ansamling av smuts och mikroorganismer i de sprickor och flagor som uppstår.

 • Vid patientnära arbete utanför vårdinrättning, till exempel vid hembesök, ska arbetsdräkt anpassad till verksamheten användas.
 • Om arbetet bedrivs på flera platser får arbetskläder bäras vid färd mellan olika platser. Men undvik att åka kollektivt om det är möjligt.

Du behöver inte bära strumpor i skorna ur ett vårdhygieniskt perspektiv.

Verksamhetschefen kan besluta att strumpor ska bäras i skorna i den egna verksamheten om det anses olämpligt.

Nej. Arbetsdräkt avsedd för operationsverksamhet och sterilteknisk verksamhet ska inte bäras utanför avdelningen. Undantag anges i verksamhetens rutiner.

Arbetskläder ska direkt efter användning läggas i tvättsäcken eller i klädautomatens returfack.

För att tillgången på rena kläder ska vara god för alla ska du inte lagra tvätt i ditt skåp.

Det är inte tillåtet att tvätta arbetskläder hemma.

Det finns ingen gräns över hur långt ditt hår får vara så länge det inte hänger ner i arbetsfältet. Du kan ha det uppsatt eller täcka det vid vårdarbete.

Håret får inte förhindra att skyddsutrustning används på ett korrekt sätt till exempel så att ett andningsskydd inte sluter tätt.

Hårskydd krävs på arbetsplatser som storkök, operationsavdelning och sterilcentral.

Använd engångsplastförkläde och engångshandskar när du kommer i direkt kroppskontakt, eller riskerar att komma i kontakt med kontaminerat/nedsmutsat material. Det kan till exempel vara när du hjälper en patient med hygienen eller toalettbesök, bäddning av sängar, såromläggning eller vid undersökning av en patient i en säng.

Handskarna och plastförklädet ska slängas direkt efter användning.

Om du går ut ii korridoren för att hämta material riskerar du att kontaminera korridor, skåp och förråd.

Du får ha förkläde när:

 • Du går till sköljrummet/desinfektionsrummet med smutsigt gods som bäcken och tvättfat. 
 • Vid vissa situationer när patienten rehabiliteras i korridor och direkt kroppskontakt är nödvändig.
 • Vid transport av svårt sjuka patienter som behöver vård under transporten till annan enhet eller undersökning - och man i den situationen riskerar att ha direkt kroppskontakt med patient och säng.

 • Händerna ska desinficeras eftersom handskar inte är helt täta.
 • När du desinfekterar händerna kontaminerar du inte handskarna innan du har satt dem.