Frågor och svar om aktivitetsbidrag

Vanliga frågor om att söka aktivitetsbidrag. Får du inte svar på din fråga här hör av dig till samordnare funktionsnedsättning.

Frågor och svar om bidrag

Dessa aktivitetsbidrag kan sökas av regionens länsföreningar och av de riksföreningar som har medlemmar i vårt län. Riksföreningarna får endast bidrag för de medlemmar som är bosatta i vårt län.

Det behöver inte vara avancerat att söka aktivitetsbidrag. Har man en aktivitet som man vill göra i sin läns-/riksförening som innehåller någon form av fortbildning eller utbildning går det oftast att söka aktivitetsbidrag för den.

Exempel på aktiviteter som kan få bidrag:

 • Årsmöte med föreläsning
 • Snackcafé med föreläsning
 • Medlemsresa med fortbildning/utbildning

Man kan inte söka bidrag för:

 • Styrelsemöten
 • Hyra av bassäng från enskilda föreningar. Det går däremot att ha bad som en del i en större aktivitet
 • Administrativa kostnader, trycksaker, porto/brev eller presenter
 • Endast nöjesresor/aktiviteter

Nej. Det går inte att söka för olika aktiviteter på en ansökan däremot så kan man söka för samma aktivitet som ska genomföras vid flera tillfällen. Vid sådana ansökningar är det viktigt att man beräknar kostnaden korrekt så att man inte söker för mycket mer pengar än vad det kommer att gå åt.

För att kunna söka aktivitetsbidrag måste man veta vad för aktivitet som ska genomföras. Även om programmet inte är hundra procent klart måste man ändå ha en tanke på vad man ska göra och vilka föreläsare man planerar att bjuda in samt vad de ska föreläsa om. Har man inget program så kan vi i bidragsgruppen inte bedöma ansökan och aktivitetsbidraget kommer att avslås.

Det man kan göra är att lämna i det preliminära programmet som bidragsgruppen kan bedöma.

OBS! Om det är ett preliminärt program som bidragsgruppen har beviljat aktivitetsbidraget på måste ett komplett och spikat program inkomma senast det datum som bidragsgruppen satt. Inkommer inte det programmet innan det datumet återkallas det beviljade bidraget.

Vi har en fast summa pengar per år att dela ut och när det beloppet är utdelat så finns det inga mer pengar för er föreningar att söka aktivitetsbidrag för.

Exempel

 • Ni söker för en aktivitet den 15 som ni säger kommer kosta 50 000 kronor och ni ska genomföra den 10 maj.
 • Bidragsgruppen beviljar den ansökan. 
 • Ni genomför sedan den aktiviteten och har sedan två månader på er att redovisa aktiviteten.
 • När redovisningen sedan kommer in till Region Gävleborg visar det sig att det bara har gått åt 20 000 kronor.
 • Det innebär då att den förening som sökte aktivitetsbidrag för 50 000 kronor har låst 30 000 kronor som andra föreningar skulle kunna ha fått beviljat bidrag för.

Självklart går det inte att räkna ut på öret vad det kommer att kosta men det är viktigt att ni i så stor utsträckning som möjligt tar reda på hur mycket det kommer att kosta.

Så fort ni vet att en aktivitet kommer att bli inställd måste detta meddelas omgående till samordnare funktionsnedsättning.

Se dokument:

Rutin – Att söka aktivitetsbidrag

Så fort en aktivitet är genomförd vill vi ha in en redovisning. Ni har upp till 2 månader från aktivitetsdatumet att redovisa på. Men vi är mycket tacksamma om ni redovisar så snart ni får in fakturor och kvitton. Ett tips är att ni talar om att ni måste ha fakturan så snart som möjligt.

Är det så att ni inte redovisar inom två månader och inte meddelar samordnare funktionsnedsättning att ni blir sen med redovisningen så återkallas ert beviljade bidrag. Inför nytt år så måste redovisningen vara inlämnad senast 5 januari för att bidraget ska kunna betalas.