Symbol för brukarrevisioner. Tre tecknade runda ansikten förenade med hjälp av ett hjärta.

Enkät om SIP för brukare och patienter

Är du i kontakt med brukare, patienter eller anhöriga som vill tycka till om SIP, be dem svara på en enkät om hur SIP (samordnad individuell plan) fungerar i Gävleborgs län för personer med psykisk ohälsa.

Enkäten genomförs av Föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gävleborg. Den ska ge en bild av hur SIP fungerar utifrån ett brukar- och närståendeperspektiv. Enkäten är ett första steg av den brukarrevision som Länsledning Gävleborg (Region Gävleborg och de tio kommunerna i Gävleborg) har beställt.

Hjälp till att sprida enkäten

För att nå patient/brukare eller närstående, behöver vi hjälp av dig som är i kontakt med dem och kan fråga om de kan tänka sig att svara. Sprid gärna länken till enkäten till dessa. Om personen skulle föredra en enkät i pappersformat är det också möjligt. Kontakta då brukarrevisorerna genom Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se

Till enkäten – Brukarrevision SIP Gävleborg, undersökningen genomförs via Webropol.
Sista svarsdatum är 31 decmber 2021.