Länets funktionsrättsråd

Länets funktionsrättsråd är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

Politiska ledamöter

Ledamöter länets funktionsrättsråd

Arbetsordning

Funktionsrättsråd - arbetsordning – Platina id 09-64836 (pdf)

Mötesdatum

Torsdag 3 mars 2022
Torsdag 12 maj 2022
Torsdag 29 september 2022
Torsdag 1 december 2022

Protokoll