Samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning är en organisation för överläggningar, samråd, ömsesidig information och kunskapsöverföring mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning möjliggör för brukar- och intresseorganisationerna att påverka för dem gemensamma och övergripande frågor som beslutas i Region Gävleborg.

Möten 2023

  • Torsdag 23 februari
  • Torsdag 16 maj
  • Torsdag 14 september
  • Torsdag 30 november