Läsfrämjande

För att ett barn ska klara av skolan och senare i livet kunna läsa och förstå vad det står i en dagstidning så behöver barnet kunna ungefär 5000 ord när det är 5 år gammal.

Vi vet att barn som blir lästa för när de är små har lättare att samla fler ord i sitt ordförråd och då även själva bli läsare. Men för att bli en läsare behöver du såklart även motivation, inspiration och utmaning. Det försöker vi på Biblioteksutveckling göra i samarbete med bland annat HelGe-biblioteken, förskolor, logopedi och BHV.