Biblioteken och litteraturen

Litteraturverksamheten i nära samverkan med Biblioteksutveckling samverkar med länets bibliotek/HelGe och genomför fortbildningar kring till exempel läsfrämjande, poesi på bibliotek, Shared reading och att leda och arrangera författarsamtal.

Litteraturverksamheten stöttar lokala satsningar som exempelvis Bollnäs bokmässa, Gävlit – Gävle litteraturfestival, Gävleborg Poetry Slam och initierar även regionala samarbeten.

Om du har frågor om aktuella fortbildningar för bibliotekspersonal i Gävleborg, kontakta verksamhetsutvecklare Karin Forsgren Anderung, karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se.