Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Den regionala kulturplanen betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet.

Tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag stöttar Kultur Gävleborg arrangemang och projekt kopplade till Sveriges nationella minoriteter.

Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk inom verksamhetsområdena bibliotek, läsfrämjande och litteratur