Stöd, bidrag och stipendier

Region Gävleborg fördelar bidrag och ger stöd till projekt inom film, hemslöjd, konst, litteratur, musik, dans, crossmedia, bibliotek och läsfrämjande som drivs i linje med den regionala kulturplanen.

Stöd, bidrag, priser och stipendier inom Kultur Gävleborg