Om webbplatsen

Samverkanswebben är till för dig som har kontakt med Region Gävleborg i din yrkesutövning. Den är en del av Region Gävleborgs officiella webbplats regiongavleborg.se.

Medarbetare hos externa vårdgivare, i kommuner och hos leverantörer är några exempel på yrkesutövare som kan behöva information på samverkanswebben.

Information som behöver vara tillgänglig för både medarbetare i Region Gävleborg och i externa verksamheter publiceras på samverkanswebben. 

För råd om vård hänvisar vi till 1177.se/gavleborg.

För allmän information om Region Gävleborgs olika verksamheter hänvisar vi till Region Gävleborgs officiella webbplats regiongavleborg.se/

Tillgänglighet

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla, det är en viktig princip för oss. Vi försöker att skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. 

Vi följer webbriktlinjer för offentlig sektor och arbetar löpande med förbättringar gällande tillgänglighet.

Tillgänglighetsredogörelse för regiongavleborg.se