Leverantörer

Här finns information till dig som är eller vill bli leverantör till Region Gävleborg.

Som leverantör till Region Gävleborg har du ett viktigt uppdrag: Att bidra till utvecklingen av såväl vård som kultur, kollektivtrafik och regionalt utvecklingsarbete.

Med dig som leverantör kan Region Gävleborg utföra detta uppdrag varje dag, men också bidra till en god utveckling för länet och regionen.

En leverantör till Region Gävleborg är en viktig kugge i att slutkunden, oftast en patient, får den förväntade vården eller servicen. Det är ett viktigt uppdrag.