Time Care

OBS! Tänk på att vid inloggning till Time Care används ett eget lösenord, du använder alltså inte det lösenord som det du använder när du loggar in på din dator. 

Time Care webb

Time Care webb för personal inom Region Gävleborg är ett system för de som använder Time Care Planering. Här kan man få tillgång till sitt schema från sin hemdator. 

Time Care webb

Time Care pool

Time Care Pool är ett system för Region Gävleborgs vikarier där de kan ange att de är tillgängliga. Användarnamn och lösenord delas ut till de som är anslutna till systemet.

Time Care Pool

Time Care Läkare

Time Care Läkare är ett webbaserat program för läkargruppen inom Region Gävleborg. I systemet registreras arbetstid, frånvaro samt jourer och läkare rapporterar arbetad tid för jourerna. Via programmet är det möjligt att skicka en förfrågan om att byta jour med en kollega.

Time Care Läkare