Välkommen till vår gemensamma varumärkeswebb

Region Gävleborgs namn och logotyp är det viktigaste kännetecknet för vår organisation. X:et knyter även an till vår historia och vår vision om att skapa goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg.

Vår visuella och auditiva identitet är till för att hjälpa alla som arbetar inom Region Gävleborg och våra samarbetspartners att skapa en enhetlig bild av vår organisation. Allt detta bidrar till att vi skapar ett tydligare varumärke.

Kontakt

Vid frågor kontakta kommunikationsenheten på info@regiongavleborg.se.