Audio-DNA

Ett Audio-DNA kan liknas vid en logotyp i ljudform. Den är grunden för all auditiv kommunikation och kommunicerar varumärkets egenskaper.

Vid all kommunikation där ljud & musik används, där ska även Audio-DNA:t finnas representerat. 

Audio-DNA:t placeras i de flesta fall lämpligast i slutet av ett budskap, som den avslutande klangen. Det går även bra att inleda med Audio-DNA:t, eller en kombination av de båda. Detta gäller särskilt rörliga media som film och i radioreklam.

LjudtypAiffWavMp3
  Ett högupplöst format (24 bit, 44,1Khz) som används vid film, radio och mediaproduktion. Ett högupplöst format (24 bit, 44,1Khz) som används vid film, radio och mediaproduktion. Ett lågupplöst format för webb.
Audio-DNA Audio-DNA (Aiff) Audio-DNA (Wav) Audio-DNA (Mp3)


Audio-DNA:t måste alltid framföras helt ensamt, det får aldrig döljas av något annat ljud, se illustrationen: