Mediamusik

När vi kommunicerar i kanaler som innehåller ljud (film, radio med mera) är det av stor vikt att vi använder den specialkomponerade musik som är kopplad till varumärket för att inte riskera att kommunicera på ett sätt som skadar varumärket.

Mediamusiken är anpassad för att matcha de kommunikativa sinnesstämningarna i den grafiska manualens fyra färgteman. Varje färgtema har tonsatts med sitt egna musikaliska tema. Varje musikaliskt tema har ett antal olika satser som antingen kan användas var för sig, för att markera ett visst avsnitt i till exempel en film. Eller så kan man använda det kompletta temat i dess fulla längd. 

Audio-DNA i mediamusik 

När vi producerar film, radio eller TV är det av stor vikt att Audio-DNA:t finns med, antingen som en inledande klang, eller som en avslutande klang som signalerar avsändaren. Använd gärna Audio-DNA:t tillsammans med den grafiska logotypen. Viktigt är att Audio-DNA:t ligger helt fritt, det vill säga det får inte ligga speaker eller andra ljud samtidigt som Audio-DNA:t spelas.

LjudtypAiffWavMp3
  Ett högupplöst format (24 bit, 44,1Khz) som används vid film, radio och mediaproduktion. Ett högupplöst format (24 bit, 44,1Khz) som används vid film, radio och mediaproduktion. Ett lågupplöst format för webb.
 
Mediamusik Grön Mediamusik Grön (Aiff) Mediamusik Grön (Wav) Mediamusik Grön (Mp3)
 
Mediamusik Orange Mediamusik Orange (Aiff) Mediamusik Orange (Wav) Mediamusik Orange (Mp3)
 
Mediamusik Magenta Mediamusik Magenta (Aiff) Mediamusik Magenta (Wav) Mediamusik Magenta (Mp3)
 
Mediamusik Blå Mediamusik Blå (Aiff) Mediamusik Blå (Wav) Mediamusik Blå (Mp3)
 
Eventmusik Eventmusik (Aiff) (Aiff) Eventmusik (Wav) (Wav) Eventmusik(Mp3)