Fotografier och illustrationer

Det är viktigt att våra bilder känns positiva på ett trovärdigt och autentiskt sätt, så att betraktaren kan identifiera sig med situationen och miljön. Betraktaren ska känna sig inkluderad och uppleva en känsla av gemenskap och närhet.

Vi eftersträvar en redaktionell känsla. Bilden ska kännas äkta, ärlig och andas framtidstro och handlingskraft.

Fotografier eller illustrationer

Fotografier och illustrationer har olika syften. Fotografier ger ett mänskligt ansikte och skildrar verkligheten, känslor och ögonblick/händelser med liv och rörelse som gärna berättar en berättelse. Illustrationer används för att tydliggöra och förenkla sammanhang eller för att ge ett modernt intryck. Illustrationer från Clipart får inte förekomma i något sammanhang. Vi tar inte heller bilder från internet/google.

Kommunikationsenheten har en egen bildbank med både köpta och egna bilder och illustrationer. Vi har även ett antal abonnemang på bildbyråer, samt både fotograf och illustratörer på avdelningen. Kontakta oss om du har behov av bilder eller illustrationer så hjälper vi dig. Det är viktigt att bilden följer vårt bildmaner och att den har fått bildbehandling samt har rätt kvalitet för ändamålet. Vi har även checklistor både för normkritisk bildhantering, upphovsrätt och för de hygienregler som gäller för sjukvården. Kommunikationsenheten har också ett formulär till personer som ska ge samtycke till att medverka på våra bilder.

Se Region Gävleborgs bildmanér