Färger

Genom att hålla oss till bestämda färger tydliggör vi Region Gävleborg som avsändare.

För detaljerade instruktioner se den visuella och auditiva identiteten.

Profilfärger

Region Gävleborg använder sig av två profilfärger för att skapa ett tydligt visuellt uttryck. Dessa två färger återfinns i logotypen.

Komplementfärger

För att få ett större urval av färger finns det två komplementfärger att använda sig av. Dessa två färger ska användas med varsamhet då deras funktion är att bredda möjligheterma men inte ta över.