IT-system - extern åtkomst

För dig som är samarbetspartner till Region Gävleborg och som behöver komma åt våra verksamhetssystem. Länkar till de system som Region Gävleborg tillåter extern åtkomst till. Sidan ersätter den funktion som tidigare fanns i LG Portalen (benämndes också PortWise).

Alla länkar är synliga oavsett om du har behörighet till systemet eller inte. Saknar du behörighet kommer du att informeras om detta efter genomförd inloggning.

Om du behöver hjälp eller saknar en särskild behörighet, kontakta IT-support.

System Kommentar
Befolkningsregistret Hanterar folkbokföringsuppgifter inom Gävleborg. Systemet används av Region Gävleborg, externa vårdgivare och kommuner.

Frikortsregistret

Hantering av frikort för patienter. Systemet används av Region Gävleborg och externa vårdgivare.

PMO

PMO är ett journalsystem som stöder hanteringen av medicinsk dokumentation och patientadministration för primärvård i Region Gävleborg.

Time Care

Time Care, där du ser ditt schema, anger när du är tillgänglig och rapporterar tid. Time Care planering, Time Care pool och Time Care läkare.

WebSesam

Beställningsportal för hjälpmedel och tjänster.

Instruktioner

Instruktioner för extern åtkomst till system - My apps, multifaktorautentisering (MFA) och lösenordsåterställning på distans.