Varumärkeswebben

Den här sidan är till för dig som arbetar med kommunikation som involverar Region Gävleborg. Du kanske är en medarbetare inom Region Gävleborg eller arbetar tillsammans med oss i ett projekt eller som leverantör.

Här hittar du information om vår visuella och auditiva identitet, vad Region Gävleborg står för och hur vi kommunicerar. Med hjälp av innehållet kan du få en vägledning i det vi förhåller oss till för att kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt.