Bredband

Bredband kan liknas vid en digital motorväg som ger oss möjlighet till snabb kommunikation och tillgång till information och tjänster som finns på internet.

Bredband med hög kvalitet och hastighet är en förutsättning för till exempel innovativt företagande, effektiv förvaltning i offentlig sektor och för att förenkla vardagen för invånare och företag.

- Liksom vi behöver vägnät och elnät behöver vi idag också bredband. Vi som bor i Gävleborg ska ha möjlighet att ta del av och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram, säger
Fredrik Åberg Jönsson ( V ), ordförande i hållbarhetsnämnden.

Aktuellt