Kommunala bredbandsstrategier

I den regionala handlingsplanen för bredband har sex områden identifierats som nödvändiga att arbeta med i länet för att främja bredbandsutbyggnaden och nå uppsatta mål. Ett av områdena är "Anta kommunala bredbandsstrategier".

I den regionala planen står det att kommunerna bör ta fram egna kommunala bredbandsstrategier. I strategierna bör kommunerna beskriva mål och planering för kommunens fortsatta bredbandsutbyggnad.

Här kan du läsa respektive kommuns information om bredbandsarbete och kommunala bredbandsstrategi.

Bollnäs kommun

Gävle kommun

Hofors kommun

Hudiksvalls kommun

Ljusdals kommun

Nordanstigs kommun

Ockelbo kommun

Ovanåkers kommun

Sandvikens kommun

Söderhamns kommun