Nationell bredbandsstrategi

2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Den här bredbandsstrategin ersätter den tidigare strategin från 2009 Bredbandsstrategi för Sverige.

Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi

Regeringen formulerar här en bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

Strategin har följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.