Miljö, energi och klimat

Inom Region Gävleborg finns ett energikontor, även kallat Ekocenter. Ekocenter arbetar på uppdrag av Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd. Målsättningen är att utveckla och driva miljöarbetet i Gävleborgs län.

Ekocenter har tre huvudsakliga verksamhetsområden:

  • Cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Energi- och klimatarbete
  • Grön omställning.

Ekocenter är också regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen i länet. 

Energikontoren Sverige

Ekocenter är ett av de totalt 15 regionala energikontor som idag finns runt om i Sverige. Energikontoren arbetar tillsammans för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi. Mer information om samarbetsorganet Energikontoren Sverige hittar du  på www.energikontorensverige.se