Regional mötesplats för social hållbarhet

Regional mötesplats för social hållbarhet vänder sig till förtroendevalda, tjänstepersoner och andra nyckelpersoner som finns inom, bland annat: länets kommuner, länets myndigheter, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och civilsamhället.

Syftet är att skapa en mötesplats för att utbyta kunskaper och erfarenheter inom området social hållbarhet. Med mötesplats menar vi både fysiska och digitala öppna arenor dit målgruppen bjuds in och som möjliggör för målgruppen att mötas.

Vår förhoppning är att mötesplatsen ska bli ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att utveckla Gävleborg på ett socialt hållbart sätt.

Regional mötesplats för social hållbarhet är ett långsiktigt arbete med aktiviteter ungefär två gånger per år i form av konferenser, workshops eller annat som efterfrågas av deltagarna. Ett nyhetsbrev ges ut ca fyra gånger per år.