Regional mötesplats för social hållbarhet

Regional mötesplats för social hållbarhet vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner som är verksamma i Gävleborgs län; Region Gävleborg, kommuner, myndigheter, akademi och civilsamhällets aktörer.

Syftet med mötesplatsen är att göra det möjligt för aktörer från länet att träffas för att diskutera utmaningar och byta erfarenheter inom området social hållbarhet.

Vår förhoppning är att mötesplatsen ska bli ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att utveckla Gävleborg på ett socialt hållbart sätt genom att: 

  • öka kunskapen om olika sociala hållbarhetsfrågor och hur de hänger ihop 
  • bidra till att samverkan för social hållbarhet stärks inom länet 
  • identifiera behov, utmaningar och möjligheter inom social hållbarhet.

Tanken är att mötesplatsen ska vara ett långsiktigt arbete med aktiviteter ungefär två gånger per år i form av konferenser, workshops eller annat som efterfrågas av deltagarna.