Frågor och svar - suicidprevention

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats samlat svaren på de vanligaste frågorna om suicid, suicidprevention och sin roll som samordnande myndighet.

Folkhälsomyndighetens ”Frågor och svar”

Det finns många myter kring suicid. Faran med dem är att de kan hindra oss att handla på ett riktigt sätt. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt sprider kunskap.

Suicide Zero, Fakta och råd, ”Myterom självmord”

Karolinska Institutet har samlat information kring suicid bland unga. Här hittar du bland annat information om myter, varningssignaler, riskfaktorer samt råd till vuxna.

Fakta om självmord bland unga – Suicidforskning, Karolinska Institutet