Utbildning - suicidprevention

Suicidpreventiva metoder – föreläsningar

Den 17 september 2019 anordnade samordningsfunktionen vid Region Gävleborg en förmiddag med föreläsningar om suicidprevention. Föreläsare var från Region Gävleborg, Migrationsverket och Suicide Zero. Föreläsningarna skapade ett mycket stort intresse och över 200 personer såg dem på plats i Gävle eller via videokonferens i Hudiksvall, Ljusdal och Bollnäs eller via webbsändning.

Se föreläsningarna in i sin helhet 

Alla föreläsares bilder

Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län 2019-2021 (pdf)

SIP (Samordnad individuell plan) (pdf)

MHFA (Första hjälpen psykisk ohälsa) (pdf)

Suicide Zero - Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger (pdf)

Övriga utbildningar och kampanjer

Suicide Zero - Utbildningar och föreläsningar

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet ”Aktion livräddning” – En föreläsningsserie i suicidprevention

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet - Instruktörsutbildningar i bland annat; AOSP, YAM och MHFA

SPISS – Suicidprevention i svensk sjukvård - Webbutbildning – Region Skåne

”Stör döden – det räddar liv” – Ett kampanjsamarbete mellan Suicide Zero, Mind och SPES