Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.

FoU Välfärd arbetar sedan några år tillbaka med att ge kommunerna stöd i arbetet med Öppna jämförelser.

Representanter från berörda verksamheter deltar i att göra en länsgemensam tolkning av insamlingsenkäternas frågor. På samma sätt deltar kommunerna i en genomgång av de publicerade resultaten. FoU Välfärd bidrar med att sammanställa en arbetsrapport som redovisar länets resultat på respektive område inom öppna jämförelser.

Publicerat

Barn- och ungdomsvård

Sociala barn- och ungdomsvården - öppna jämförelser 2018 (pdf) 

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd - öppna jämförelser 2018 (pdf) 

Funktionshinder

Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS - öppna jämförelser 2017 (pdf) 

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, socialpsykiatri - öppna jämförelser 2017 (pdf) 

Hemlöshet

Antal hemlösa 2017 (pdf) 

Hemlöshet - öppna jämförelser 2018 (pdf) 

Krisberedskap

Krisberedskap - öppna jämförelser 2018 (pdf) 

Missbruk

Missbruk - öppna jämförelser 2018 (pdf) 

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer - öppna jämförelser 2018 (pdf) 

"Jag önskar att de hade trott mig". En kartläggning om våld i nära relationer (pdf) - Gävle kommun 2017

Kartläggning våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Ovanåkers kommun (pdf) - Socialförvaltningen Ovanåkes kommun 2013

Kartläggning våld i nära relationer - Bollnäs kommun (pdf) 

Äldre

Äldre - öppna jämförelser 2018 (pdf)