Forskningsstudie om appen OmMej

Forskningsstudie om appen OmMej – Sedan hösten 2020 pågår en av Forte finansierad pilotstudie av införandet av appen OmMej i Hudiksvall, Karlskrona och Helsingborg. Appen syftar till att stärka barns delaktighet och inflytande i socialtjänsten. I appen svarar barnet självt på frågor om sin situation och eventuella upplevda problem. Studien, där Karin Tillberg Mattsson medverkar tillsammans med forskare vid Malmö universitet, belyser förväntningar på appens betydelse liksom hinder och framgångsfaktorer vid implementeringen.