Jag & min familj

Sedan hösten 2017 driver FoU Välfärd Region Gävleborg och Högskolan Dalarna forskningsprojektet ”Jag & min familj”.

Projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten och syftar till att under tre år, 2018-2020, utvärdera effekterna av ett familjebaserat öppenvårdsprogram där fokus ligger på barn i familjer med missbruk. Tio kommuner, Hudiksvall, Gävle, Sandviken, Uppsala, Falun, Avesta, Borlänge, Leksand, Rättvik och Huddinge, ingår i projektet. Med individ- och familjeomsorgens öppenvård som arena testas programmet i familjer där en eller bägge föräldrarna har missbruk. Programmet syftar till bättre kommunikation i familjen, att barns perspektiv uppmärksammas och att vuxna motiveras till förändrade alkohol och drogvanor.  

- ”Familjeperspektivet behöver utvecklas i missbruksvården. Idag saknas utprövade metoder inom socialtjänsten som riktar sig till hela familjen, där barn involveras och barns behov synliggörs. Det är en angelägen fråga och flera kommuner har visat ett stort intresse” - säger Ann Lyrberg, projektledare och utredare vid Region Gävleborg. 

Programmet består av 8 träffar och 2 uppföljningsträffar där barn och föräldrar medverkar samtidigt under ledning av två erfarna gruppledare. Varje träff innehåller en kort föreläsning/introduktion, kommunikations- och känsloövningar. Studien är en randomiserad, kontrollerad effektstudie där familjer lottas till att gå programmet direkt eller till att vänta tre månader innan programmet ges.