MILK-X

Det regionala nätverket MILK-X träffas sex gånger om året för att byta erfarenheter och tillsammans stärka missbruksvården i länet.

Länets chefer vid vuxenenheterna, några verksamhetsutvecklare och representanter för Region Gävleborgs psykiatri och beroendevård möts för att tillsammans förbättra vårt gemensamma arbete kring vuxna med missbruk och beroende. Nätverket har även representanter som deltar i det nationella nätverket MILK. Arbetet med systematisk uppföljning i öppenvården har gått in i en implementeringsfas och vi hoppas snart ha ett enhetligt användande av ASI i länet så att vi kan lära oss mer om hur missbruket i länet ser ut och förändras över tid.