Nätverk lex Sarah

FoU Välfärd samordnar länets nätverk för lex Sarah. Nätverket är ett forum för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Syftet är att hitta länsgemensamma synsätt på arbetet enligt lex Sarah.