Samarbetssamtal

För att komma överens i frågor om barnens vårdnad, boende och umgänge erbjuds föräldrar som separerar s.k. samarbetssamtal. FoU Välfärd gör en studie av kommunernas verksamheter i syfte att belysa framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter.