Styrka hela livet

Utvärdering av "Styrka hela livet" i Hudiksvall  (styrke- och balansträning för seniorer över 80 år)

FoU Välfärd utvärderar en satsning i samverkan mellan Hudiksvalls kommun och primärvården i Hudiksvall där seniorer över 80 år genomgår ett program för träning av styrka och balans.

Målet med insatsen, som stöds av Region Gävleborgs sociala investeringsfond, är förbättrad hälsa, styrka, rörlighet, livskvalitet och självständighet bland seniorerna. På längre sikt förväntas spridning av träningsmetoden och kunskaper kring äldre och träning som kan leda till samhällsekonomiska effekter.