Gemensamma utgångspunkter - GU Välfärd Gävleborg

Välfärdstrategin ersätter de gemensamma utgångspunkterna som tidigare gällde för länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd. Dessa dokument finns publicerade på denna sida fram till 31 december 2023.

Välfärdsstrategi Gävleborg (pdf)

Barn och unga

Barn och ungdomar - GU

Arbets- och ansvarsfödelning för barn och ungdomars psykiska hälsa

Missbruk

Riskbruk, missbruk och beroende - GU

Psykisk funktionsnedsättning

Analys

Analys av nationella och lokala data inom området psykisk hälsa/ohälsa

Överenskommelse

Överenskommelse om ansvarsfördelning och samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Handlingsplan

Handlingsplan 2017 för utveckling insatser inom området psykisk hälsa

Äldre

Vård och omsorg av äldre - GU

 

För mer information se presentationen Beskrivning av struktur och samverkansformer Välfärd Gävleborg