Länsledning Välfärd

Länsledning Välfärd arbetar på uppdrag av Nätverk Välfärd som är det politiskt sammanhållna samverkansforumet inom Gävleborgs län.

Länsledning är en strategisk samverkansledning bestående av förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på en övergripande nivå ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län.

Överenskommelse

Överenskommelse om samverkansformer länsledning välfärd – Platina id 01-745793 (pdf)