Styrgrupp välfärd - Välfärd Gävleborg

Styrgrupp Välfärd är en lokal samverkansgrupp som följer upp lokala handlingsplaner och gemensamma verksamheter.

Styrgrupp Välfärd tar initiativ till lokal och länsövergripande utveckling.

Styrgrupp Välfärd arbetsformer (Pdf)