Långt framme med distansövervakning av hjärtpatienter

Hjärtmottagningarna i Gävle och Sandviken ligger långt fram med distansövervakning av hjärtpatienter. I dag övervakas via nätet 85 procent av hjärtpatienter med en pacemaker eller implanterbar hjärtstartare, ICD. Nyligen uppmärksammades detta på en av Sveriges största vetenskapliga sammankomster, det Kardiovaskulära vårmötet.


Carin Diffner och Helena Eriksson berättade på det Kardiovaskulära Vårmötet om framgångarna med hemmonitorering. 

– I starten förväntade vi oss att patienterna skulle vilja fortsätta att komma till oss, att tryggheten låg i besöket. Men det blev tvärtom. Idag förväntar sig patienterna att få en hemmonitor, eftersom de vill slippa åka till sjukhuset, säger Carin Diffner, sjuksköterska på hjärtmottagningen i Gävle.


Anna Hellberg, patient som använder hemmonitorering. Carin Diffner läser av patientens uppgifter på distans. 

”En stor vinst för patientsäkerheten”

Av cirka 1 700 patienter i Gävle och Sandviken som har en pacemaker eller ICD, använder cirka 1 400 en hemmonitor. Det motsvarar cirka 85 procent. Även i Bollnäs och Hudiksvall erbjuds patienterna en hemmonitor. Vinsten är både praktisk och medicinsk. 

– Det är en enorm vinst för patienten som slipper åka kors och tvärs. Det är också en stor vinst för patientsäkerheten eftersom vi tidigt kan få signaler om något inte står rätt till, säger Anders Lundberg, specialistläkare och verksamhetschef för hjärtsjukvården.

Problem kan upptäckas tidigare

Patientens pacemaker eller ICD har en trådlös kontakt med hemmonitorn som skickar information till ett system på hjärtmottagningen. Där läser sjuksköterskor av informationen och ser om det uppstår medicinska problem.

– Det ger en ökad säkerhet då vi får fortlöpande information om funktion, arytmier och batterikapacitet. Eventuella problem kan upptäckas i tidigt skede och vi kan ha extra koll, säger Carin Diffner. 

Genom distansövervakningen kan allvarliga problem upptäckas som patienten själv inte alltid är medveten om.

– Det händer att patienten inte har hört av sig och när vi ringer så berättar patienten att hen har haft sämre ork den sista tiden. Då kan vi snabbt sätta in rätt medicinska åtgärder. 

Arytmiteamet på Gävle sjukhus. Sjuksköterskorna Martin Andersson, Helena Eriksson, Carin Diffner. Per-Erik Gustafsson och Jan Blomgren båda överläkare kardiologi.

Har utvecklats succesivt

Det var överläkaren och kardiologen Per-Erik Gustafsson i Gävle som redan 2008 kopplade upp de första patienterna mot en hemmonitor. Sedan har arbetssättet utvecklats successivt och från 2015 erbjuds alla hjärtpatienter distansövervakning.

– I början trodde vi att en hemmonitor skulle bli aktuell för enstaka patienter med ett stort övervakningsbehov. Men när vi såg vinsterna och hur bra metoden fungerade började vi att erbjuda en hemmonitor till alla våra patienter, säger Per-Erik Gustafsson.

Framgångarna med hemmonitorering uppmärksammades nyligen på en av landets största vetenskapliga sammankomster, det ”Kardiovaskulära vårmötet”. Där personal från hjärtmottagningen i Gävle berättade om arbetssättet.

Säkrare och mer tillgänglig vård

Behovet av fysiska mottagningsbesök har minskat kraftigt vilket har frigjort besökstider. Läkarnas och sjuksköterskornas arbete har också effektiviserats.

– Vi upplever att vi ger en säkrare, tryggare och mer tillgänglig vård. En stor vinning är att hemmonitorering ger patienterna en God och nära vård. Det ger också ett mer flexibelt arbetssätt för oss i vården, säger sjuksköterskan Helena Eriksson, hjärtmottagningen i Gävle.