Regional utveckling

Regional utveckling handlar om att skapa förutsättningar för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg – en plats där du vill bo, arbeta och trivas. Region Gävleborg samordnar det regionala utvecklingsarbetet.