Kalendarium

April

Samtal om omvärldsbevakning på svenska folkbibliotek

I studien Steget före i folkbiblioteket redovisar Jenny Lindberg och Ola Pilerot hur omvärldsbevakning på folkbibliotek går till. Rapporten bygger på nästan 800 enkätsvar och åtta intervjuer och svarar på frågor som hur det går till, vad är angeläget, hur är det användbart i arbetet och på vilket sätt gagnar det biblioteksverksamheten. Ola Pilerot, Högskolan i Borås inleder och deltar i samtalet.

Målgrupp: Bibliotekschefer, Gävleborgs län

Datum Onsdag 17 april 

Tid: 14.00-15.30

Plats: Digitalt (länk till mötesinbjudan kommer senare)

Mer information: Steget före i folkbiblioteket – Digiteket

Digitala timmen

Vi presenterar handledningen till HelGe-bibliotekens digitala basnivå. Vi testar handledningen och diskuterar hur vi kan använda den för att dela med oss av kunskaperna till våra kollegor.

Målgrupp: Bibliotekmedarbetare, Gävleborgs län

Datum: Torsdag 18 april 

Tid: 9.00-10.00

Plats: Digitalt via Teams (länk till mötesinbjudan kommer senare)

Anmälan skickas till biblioteksutveckling@regiongavleborg.se

Kulturting Gävleborg 2024

Kulturtinget är en årlig återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv.

Målgrupp: Kulturskapare, folkbildare, politiker, ideella idéburna sektorn, tjänstepersoner, representanter för kulturinstitutioner

Datum Lördag 27 april

Tid: 9.30-16.00

Plats: Bergsjö

Fri entré

Läs mer om dagen och anmäl dig


Maj

Digitala timmen

Vi fokuserar på Helge-bibliotekens digitala basnivå. Det kommer bland annat ges möjlighet att tillsammans fördjupa sig i HelGe‑bibliotekens digitala tjänster.

Målgrupp: Bibliotekmedarbetare, Gävleborgs län

Datum: Onsdag 15 maj 

Tid: 9.00-10.00

Plats: Digitalt via Teams (länk till mötesinbjudan kommer senare)

Anmälan skickas till biblioteksutveckling@regiongavleborg.se

Samtal om delaktighet och delaktighetsprocesser

Rapporten Delaktighet i kulturpolitiken är utgångspunkten för ett samtal om vad det kan innebära att öka biblioteksbesökares delaktighet i verksamheten. Vilka effekter får det för organisationen, målen och hur påverkar det personalen?

Rapportförfattaren Sofia Lindström Sol, Högskolan i Borås inleder och deltar i samtalet.

Målgrupp: Bibliotekschefer, Gävleborgs län

Datum: Fredag 16 maj 

Tid: 08.30-10.00

Plats: Digitalt (länk till mötesinbjudan kommer senare)

Mer information: Delaktighet i kulturpolitiken (pdf)

Storytech 

Vill du veta mer om hur ny teknik påverkar vårt sätt att berätta och därmed också vårt sätt att tänka och uppleva? Då är du välkommen till Storytech – en konferens som handlar om teknikstött berättande. Årets tema är digitala intimiteter & virtuella relationer.  

Målgrupp: Till exempel kulturskapare, utbildare, strateger och bibliotekspersonal

Datum: Torsdag 16 maj

Tid: 9.30-16.00

Plats: Folkteatern, Gävle

Läs mer om dagen och anmäl dig


Juni

Digitala timmen

Vi fokuserar på Helge-bibliotekens digitala basnivå. Det kommer bland annat ges möjlighet att tillsammans fördjupa sig i HelGe‑bibliotekens digitala tjänster.

Målgrupp: Bibliotekmedarbetare, Gävleborgs län

Datum: Onsdag 5 juni

Tid: 9.00-10.00

Plats: Digitalt via Teams (länk till mötesinbjudan kommer senare)

Anmälan skickas till biblioteksutveckling@regiongavleborg.se


Juli


Augusti


September


Oktober


November


December


Januari


Februari


Mars