Nya gränsvärden för riskbruk av alkohol

Socialstyrelsen har uppdaterat hälso- och sjukvårdens riskbruksgränser för alkohol. De nya riskbruksgränserna för vuxna patienter är nu lika både för kvinnor och för män.

Riskbruksgränserna finns till för att personal inom hälso- och sjukvården ska veta när de ska erbjuda en patient stöd att minska sin alkoholkonsumtion. Med begreppet riskbruk menas en alkoholkonsumtion som innebär en kraftigt ökad risk för sjukdom, för tidig död, alkoholberoende och sänkt livskvalitet.

Hur mäter vi riskbruk av alkohol?

Riskbruk mäts på två sätt. Vi frågar patienten om både genomsnittlig konsumtion per vecka och om intensivkonsumtion.

Riskbruksgräns för vuxna patienter

  • En hög genomsnittlig konsumtion: 10 eller fler standardglas per vecka.
  • Intensivkonsumtion: 4 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle, en gång i månaden eller oftare.  

Riskbruk kan föreligga även vid lägre alkoholkonsumtion. Exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller vid vissa sjukdomar, vid viss medicinering och behandling. För äldre personer, med ökad känslighet för alkohol, föreslås en gräns på max sju standardglas eller mindre per vecka och inte mer än två standardglas vid ett och samma tillfälle.

Illustration: Standardglas, innehållande 12 gram alkohol, för beräkning av av alkoholintag.

Riskbruksgräns för patienter under 18 år

För patienter under 18 år definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk.

Region Gävleborgs material och styrdokument

Arbetet med att uppdatera de beslutade övergripande materialen och texterna för Region Gävleborg pågår under maj månad.

Allt stödmaterial finns samlat här: Stöd för samtal om levnadsvanor - Samverkanswebben