Projekt ska öka förskrivningen av Fysisk aktivitet på Recept

Regeringen genomför just nu en satsning för att öka förskrivningen av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) samt för att öka följsamheten till förskrivna FaR. Sofia Gille, tidigare fysioterapeut, numera projektledare vid avdelning Folkhälsa och hållbarhet, leder Region Gävleborgs arbete

– Vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för att det ska vara enkelt att förskriva FaR, säger Sofia Gille.

Fysisk aktivitet på Recept är ett sätt för hälso- och sjukvården att hjälpa patienter till ökad fysisk aktivitet. Det är en effektiv, evidensbaserad medicinsk behandlingsmetod som både kan förebygga och behandla sjukdom. Trots det ligger förskrivningen av FaR på låga nivåer i de flesta regioner, så även i Region Gävleborg.

Satsningen som nu görs ska bidra till att öka förskrivningen. Region Gävleborgs målsättning med arbetet under 2024 är bland annat att ta fram en digital utbildning för förskrivning av FaR och att utveckla den befintliga aktivitetskatalogen så att den blir mer användarvänlig. Det ska också tydliggöras hur Hälsotorg kan vara en så kallad Lotsfunktion för medarbetare och patienter. Målgrupp för förskrivningen i Region Gävleborg är vuxna samt unga i åldern 13-18 år. En särskild prioriterad grupp är patienter som är rörelseovana sedan tidigare och som har mycket att vinna på att öka sin fysiska aktivitet.

Sofia Gille har som projektledare lett arbetet med att öka förskrivningen av FaR sedan mitten av mars och tar nu gärna emot synpunkter:

– Om någon har idéer eller tankar kring arbetet med Fysisk aktivitet på Recept, tveka inte att ta kontakt!

Kontakt

Det går bra att mejla synpunkter direkt till sofia.gille@regiongavleborg.se

Mer information om Fysisk aktivitet på Recept

Styrdokument, verktyg och annat material att använda i arbetet med FaR finns samlat på Samverkanswebben.

På Samverkanswebben finns även mycket annat material att nyttja i arbetet med levnadsvanor, det vill säga fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och tobaksbruk. Du hittar allt material här: Levnadsvanor – Samverkanswebben.

Eftersom FaR kan användas som en metod vid otillräcklig fysisk aktivitet ska projektet inte ses som ett isolerat arbete. Istället är det en del i det pågående arbetet med att implementera Region Gävleborgs Vårdprogram: Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Vuxna – Platina id 09-414761 (pdf).

För frågor eller synpunkter kring arbetet med levnadsvanor är ni som tidigare välkomna att höra av er till funktionsbrevlådan levnadsvanor@regiongavleborg.se.