Kontaktinformation vårdgivare SVF

Kontaktinstruktioner för kontakt mellan vårdgivare i patientärende SVF (Standardiserade vårdförlopp cancer).

Kontakt med vårdgivare inom specialiserad vård

Vårdgivare som snabbt behöver komma i kontakt med annan vårdgivare inom specialiserad vård i patientärende: Ring Region Gävleborgs växel 026-15 40 00 och begär respektive jour. (För AML begär hematlogjour Gävle. För sarkom begär dagbakjour ortopedi Hudiksvall eller Gävle).

Kontakt med vårdgivare på hälsocentral

Vårdgivare som snabbt behöver komma i kontakt med annan vårdgivare på hälsocentral i patientärende ringer VIP-nummer till hälsocentralen. Förteckning VIP-nummer hälsocentraler (Länken är endast tillgänglig inom Region Gävleborgs nät.)

Koordinatorer och kontaktsjuksköterskor

För telefonnummer till koordinatorer och kontaktsjuksköterskor se respektive SVF.