Vaccination

Här hittar du dokument och rutiner gällande olika typer av vaccinationer. För dig som är medarbetare inom Region Gävleborg, extern vårdgivare eller kommunal vård och omsorg.

Samlad information till vården – Region Gävleborg

Information om vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 – 1177.se

MittVaccin Journal är Region Gävleborgs nya vaccinjournal som har ersatt Svevac.

Mer om MittVaccin Journal