Bidrag till brukar- och intresseorganisationer

Om bidrag från Region Gävleborg till brukar- och intresseorganisationer. Bidrag ges som organisationsbidrag och aktivitetsbidrag.

Inför ansökan

Rutin – Att söka aktivitetsbidrag

Frågor och svar om aktivitetsbidrag

Information om behandling av personuppgifter/GDPR

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag utbetalas som grund- och verksamhetsbidrag till respektive länsorganisation utifrån medlemsantal och verksamhetsberättelse från förutvarande verksamhetsår. Ansökan om organisationsbidrag ska vara samordnare funktionsnedsättning tillhanda senast 30 november.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidragen ska ge brukar- och intresseorganisationer bättre ekonomiska möjligheter att företräda de med funktionsnedsättning i länet.

Bidragen skall även främja samverkan och stimulera till ökat erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer.

Ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för aktivitetsbidrag är 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti och 15 oktober. Veckan efter ansökningsdatumet tas beslut om ansökt aktivitetsbidrag. Beslut skickas ut därefter.

Blanketter aktivitetsbidrag

Blanketterna nedan kan fyllas i digitalt men måste skrivas under och skickas per post.

Aktivitetsbidrag - Ansökningsformulär, Region Gävleborg - blankett

Aktivitetsbidrag - Komplettering/Bilaga till ansökan - blankett

Redovisning av aktivitetsbidrag, Region Gävleborg - blankett

För att fylla i blanketten digitalt:

Öppna blanketten i Adobe reader.

Klicka på "Fyll i och signera" (långt upp till höger)

Välj "Lägg till text"

Klicka till där du vill börja skriva.

Du kan ändra teckenstorlek och radavstånd om du vill skriva mycket.

Du kan spara den ifyllda blanketten.

Region Gävleborg
Samordnare funktionsnedsättning
801 88 Gävle