Brukarråd hörsel

Brukarrådet är ett mötesforum för företrädare för brukar/intresseorganisationerna inom hörselskadades och dövas länsorganisationer och Region Gävleborgs ansvariga för Öron-, Näsa-, och Halsverksamheten (ÖNH), Tolkcentralen och samordnare för frågor om funktionsnedsättning.

Brukarrådets möten ska innehålla ömsesidigt utbyte av information om aktuellt läge i organisationerna.

220428 Minnesanteckningar Brukarråd hörsel (pdf)