Länets funktionsrättsråd

Länets funktionsrättsråd är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

Politiska ledamöter

Ledamöter länets funktionsrättsråd

Arbetsordning

Funktionsrättsråd - arbetsordning – Platina id 09-64836 (pdf)

Mötesdatum

Torsdag 2 mars 2023
Torsdag 4 maj 2023
Torsdag 5 oktober 2023
Torsdag 7 december 2023

Protokoll