Kulturting Gävleborg 2022

2022 års Kulturting Gävleborg

En årlig återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv. I år arrangeras kulturtinget tillsammans med Bollnäs kommun och hålls i Kulturkvarteret i Bollnäs lördag 21 maj.

Årets tema: Kultur som drivkraft i platsutveckling

Kultur är viktig i platsutvecklingen, både för att locka internationell turism och hemestrare som vill passera kommungränsen för en långhelg, samt för alla andra boende och verksamma i länet under såväl vardag som helg. Vad gör aktörer, kulturskapare och politiska partier för att utveckla länet genom kultur?

Årets Kulturting tar upp frågan om hur vi tillsammans kan bättre paketera natur- och kulturupplevelser specifika för Gävleborgs län. Vi kan å ena sidan se på den enskilda verksamheten, den lilla byns kulturföretagarkluster eller tätortens institutioner, kulturnoden i stadsdelen eller såväl stora som små organisationer i samverkan i staden som enskilda platser att utveckla. Vi kan å andra sidan se på Gävleborg genom flera olika stråk: det som lockar fjällturisterna, det som lockar kustresenärerna, det som lockar inlandsfararna och det som lockar stadsbesökarna.

Vad säger forskningen om hur kulturella och kreativa näringar hänger ihop med en plats attraktivitet och hållbarhet? Hur gör man i andra delar av landet för att genom kultur utveckla platser, samhällen och besöksnäringen? Dagen bjuder på inspirerande föreläsningar, seminarier, panelsamtal och kulturupplevelser.

Välkommen du som är kulturskapare, folkbildare, politiker eller tjänsteperson, från den ideella idéburna sektorn eller representant för kulturinstitutioner och som har en önskan om utveckling av Gävleborg som destination.

Mer information

För mer information om vad som händer på Kulturkvarteret i Bollnäs under dagen och kvällen se Bollnäs kommuns webbplats.

Kulturting Gävlebog 2022 arrangeras i samarbete med Bollnäs kommun.


Föregående års Kulturting Gävleborg

Kulturting 2021