Så styrs Region Gävleborg

Det är faktiskt du som ytterst bestämmer över Region Gävleborg. Vart fjärde år är det val och då kan du välja vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra i Region Gävleborg.

Region Gävleborg ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård samt för stora delar av länets kulturliv och kollektivtrafik. Region Gävleborg driver också folkhögskolor och medverkar i det regionala samarbetet samt i forskning och utvecklingsarbete.

Regionfullmäktige diskuterar och beslutar om olika förslag som berör dig och övriga länsbor och vilka mål som Region Gävleborg ska jobba efter. Regionsstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och fattar egna beslut i den löpande verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för planering och uppföljning verksamheten.

Organisation

Tjänstemannaorganisation

Tjänstemannaorganisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707521 (Powerpoint)

Tjänstemannaorganisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707521 (pdf)

Politisk organisation

Politisk organisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707519 (Powerpoint)

Politisk organisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707519 (pdf)