Folktandvården

Folktandvården Gävleborg AB är ett bolag ägt av Region Gävleborg med 24 kliniker i länet. Folktandvården erbjuder allmäntandvård till barn och vuxna. Specialisttandvård finns vid två länsövergripande kliniker i käkkirurgi, tandlossning, kron- och bro, bettfysiologi, tandreglering, barntandvård, endodonti och röntgen. Dessutom finns medicinsk tandvård.

Folktandvården gör även besök hos äldre och sjuka som inte själva kan ta sig till tandvården.

Externa informationsinsatser i munhälsa ges till mödravård, barnavårdscentraler, skolor och asylboenden. Dessutom erbjuds fluorsköljning till vissa åldersgrupper bland barn och ungdomar samt till flera äldreboenden.

Klinikerna, som finns på 15 orter, är handikappanpassade och miljöcertifierade.

Hur ofta du behöver kontrollera dina tänder bestäms av din munhälsa. För de patienter som är mellan 20 och 64 år finns frisktandvård, tandvård till fast pris under tre år. För att komma till specialisttandvården krävs remiss.

Folktandvården leds av en styrelse med 7 ledamöter utsedda av regionfullmäktige samt VD. Dessutom sitter tre arbetstagarrepresentanter med i styrelsen.